Pokud sledujete dění nejenom ve světě, ale také u nás, a to na kulturní scéně, potom jistě víte o události, která nesla název Koncert pro Japonsko. O co konkrétně šlo? Cílem bylo pomoci této zemi, které postihlo ničivé zemětřesení a tak bylo nezbytné ukázat jak morální podporu, tak samozřejmě dát dohromady co největší finanční podporu. A to prostřednictvím koncertů. A kdo na nich vystoupil?

Skutečně kvalitní hudba

Nejprve musíme začít hudbou, která je opravdu jednou z nejkvalitnějších, a tak dokáže plně uspokojit uši i náročného posluchače. Koho máme na mysli? Je to Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK. Už to samo o sobě ukazuje, že to nebyli jenom známí umělci z televize a z rádia, jelikož snahu uspořádat koncert na pomoc měly i jiná tělesa. Tím ale náš výčet rozhodně nekončíme.

Nechyběl také rock

Je jasné, že když se pořádá koncert, tak většina lidí hledá hlavně rockové kapely. A pokud jsou známé, o to lépe. Hlavně pokud jde o dobrou věc. A tak v tomto směru nechyběla ani některá klubová jména, která se také rozhodla koncertovat. Pochopitelně s ohledem na to, že se jejich honorář pošle do Japonska. A o jakých kapelách zde mluvíme? Je to třeba známá pardubická Vypsaná fixa, stejně jako známá kapela Sunshine, která má celou řadu fanoušků.

Nechyběla ani alternativa

Zajímavé je, že se na daných koncertech podílela i jména, která nejsou nutně v tom hlavním proudu, ale stojí spíše na okraji. Je to dáno také jejich historickou tradicí, jelikož se jedná o skupiny, o kterých ví mnoho lidí. A to hlavně pro hudbu i činy. Po čem mluvíme? Jistě vám není cizí třeba kapela Už jsme doma, nebo možná ještě známější Psí vojáci. I tato dvojice kapel byla tou, která se svou hudební účastí zasloužila o nemalou pomoc té zemi, o které lze říci, že ji skutečně potřebovala. A z naší země ji rozhodně dostala.

Když se pořádá koncert, je vcelku jasné, proč tomu tak je. Kapela chce potěšit své fanoušky a nabídnout jim možnost, aby si užili zážitek, který se s poslechem klasické desky nadá srovnat. Jinak tomu ale bylo v případě, kdy se pořádaly koncerty pro Japonsko. Jednalo se o něco výjimečného, a to jak v zahraničí, tak pochopitelně i u nás. A o co vlastně šlo a proč došlo k uspořádání daných koncertů?

Pomoc Japonsku

Jak už napovídá název samotné akce, bylo jasné, že hlavním cílem nebude nic jiného, než pomoc právě této zemi. A cílem koncertů bylo primárně realizovat danou pomoc ve dvou oblastech. Tou první byla pochopitelně pomoc, kterou můžeme označit jako morální. Už jenom uspořádání samotného koncertu je aktem, který vyjadřuje danou podporu. Dále nesmíme zapomínat ani na to, že došlo i na pomoci finanční. A to v tom směru, že se vystupující vzdali svých honorářů, které tak mohly být použity pro místní obyvatele.

Proč se pomáhalo?

Jednalo se o velkou událost, která se už odehrála před několika lety. Mnozí ji ale ještě mají v paměti. Šlo o to, že Japonsko postihlo poměrně silné zemětřesení a mnoho lidí tak skončilo nejenom bez domova, ale skončili také zranění, či s dalšími problémy. Bylo tedy zcela pochopitelné, že si tato země pomoc rozhodně zasloužila, a to celkem velkou.

Po celé zemi

Důvody máme zmapovány. Cílem byla mimo jiné také snaha o to, aby Japonsko získalo peněz co možná nejvíce. I z toho důvodu se různé hudební koncerty nekonaly výhradně jenom v Praze, jak u jiných událostí bývá zvykem. Mnoho koncertů se konalo i na mnoha jiných místech napříč celou Českou republikou. Proč? To už jsme zmínili výše. Bylo to hlavně pro možnost nabídnout podporu jak finanční, tak i nemalou podporu morálního charakteru. A když se podíváme na celou akci zpětně, ta je třeba říci, že se vše velmi dobře povedlo.